ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗਿ ਪਾਨੀ-1

Loading the player ...

ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ