ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ

Loading the player ...

ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ