ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਏਕ ਤੂ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ

Loading the player ...

ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ